La Xarxa de Polígons del Baix Empordà treballa per promoure el sòl i el sostre industrial de la comarca amb visió de conjunt

23/01/2023

La creació de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons ha permès disposar d’una eina per dinamitzar la xarxa i captar noves empreses, a més d’establir les relacions amb els agents del territori

A la comarca del Baix Empordà hi ha actualment 40 polígons empresarials, en 436 hectàrees repartides en els 18 municipis que disposen de sòl industrial.

Amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses instal·lades en els polígons d'activitat econòmica de la comarca, atraure’n de noves i promoure la col·laboració entre administracions i empreses, el Consell Comarcal del Baix Empordà va crear al 2021 la Xarxa de Polígons del Baix Empordà.

Actualment, s'està treballant en una prospecció de l'estat dels polígons, espais lliures i empreses ubicades en els polígons, per tal de construir una xarxa de col·laboració senzilla entre tots els municipis de la comarca amb polígons, per una banda, i entre els mateixos empresaris de cada polígon entre ells amb la promoció de l’associacionisme, per l’altra. La principal finalitat és la millora de la competitivitat de les empreses instal·lades en qualsevol dels polígons d'activitat econòmica del Baix Empordà i esdevenir en una estructura de gran potencial i visibilitat.

Aquest projecte ha permès la creació de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons, amb l’objectiu de dinamitzar la xarxa i captar noves empreses interessades a ocupar espais als polígons de la comarca. A banda, la seva funció principal és establir les relacions amb els agents del territori, començant per els polígons de major mida i mitjançant entrevistes sobre la situació actual de cada polígon.

En aquesta línea l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons va participar al Saló Internacional de Logística de Barcelona, podent, així, donar a conèixer la singularitat, la bellesa del territori i l’aposta per un desenvolupament sostenible industrial a la comarca d’acord amb els ODS de l’Agenda 2030 que fan referència a poder garantir l’accés al treball digne i al creixement econòmic.  L’objectiu és continuar participant en esdeveniments d’aquest tipus i enguany està prevista la participació en dues fires.

Segons el vicepresident primer del Consell i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé: “el Pla de Reactivació Econòmica de la comarca ens recomana intentar diversificar al màxim la nostra economia. Dins aquest paràmetre, vam creure imprescindible una potenciació i una posada en valor de la nostra xarxa de polígons d’activitat econòmica entenent el sòl i sostre industrial del Baix Empordà com a un tot, independentment del municipi que l’acollís, i sortir-lo a “vendre”, no esperar que ens vinguin, amb la qualitat de vida que pot oferir la nostra comarca com un dels valors a tenir en compte per qui s’hi vulgui establir.” Dilmé afegeix que “un altre dels aspectes que es treballa en el projecte és definir les problemàtiques actuals de cada polígon per incidir-hi i que les empreses que ja hi són pugui treballar millor. Parlem de neteja, mobilitat, renovables, senyalització, entre altres punts”.

 

Portal web de la Xarxa de Polígons

A l’inici de l’any 2021 es va activar el portal web www.poligonsbaixemporda.cat, en el qual es recullen tots els polígons industrials existents a la comarca. La pàgina web té com a principal objectiu ser un punt d'informació per a les empreses i possibles usuaris. A més, també pretén continuar desenvolupant polítiques actives amb les comunitats.