Nou programa per millorar la situació de vulnerabilitat social i d’ocupabilitat

26/07/2021

En el ple celebrat aquest dilluns s’ha aprovat una modificació de crèdit per tirar endavant el programa “Reactiva el Baix Empordà”

Nou programa per millorar la situació de vulnerabilitat social i d’ocupabilitat de les persones, la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva i del territori davant els efectes de la Covid19 

El Consell Comarcal del Baix Empordà presenta el Programa Reactiva el Baix Empordà, que proposa una sèrie de mesures per a la reactivació econòmica i l’acompanyament social que es fa extensiu a tots els consellers comarcals i als ajuntaments del Baix Empordà.

El Programa està dissenyat per donar resposta a necessitats de la comarca, relacionades amb els efectes negatius que ha causat la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19.

Al Baix Empordà, s’han presentat 2.036 Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que han afectat 10.644 persones segons les últimes dades que consten al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya de juliol d’aquest 2020.

S’ha notat una forta repercussió a nivell social, on cada vegada són més les famílies que degut a la crisi sanitària han requerit serveis assistencials. Per això, complementant les accions que s’estan impulsant amb l’execució del pressupost d’aquest 2021, aquest programa té per objectiu fomentar les mesures per reactivar l’economia i per l’altra en l’acompanyament social. És per això que des del Consell Comarcal del Baix Empordà es fa un esforç, a través de totes les àrees, per impulsar estratègies i accions coordinades a través d’aquest pressupost.

El programa “Reactiva el Baix Empordà” es tracta d’un programa adreçat als municipis de la comarca garantint la visió a nivell comarcal, que té com a objectius generals: el foment i la creació de llocs de treball i teixit empresarial, així com la seva transformació i transició cap a un model econòmic més resilient i sostenible; prevenció de la destrucció de llocs de treball i teixit empresarial, i protecció dels col·lectius de persones aturades i de persones vulnerables en general.

El programa té tres eixos d’actuació:

  1. El sector primari: potenciar el sector primari, la indústria agroalimentària de transformació del producte i la comercialització.
  2. Generar activitat de serveis els 12 mesos de l’any.
  3. Innovació: foment de l’activitat empresarial innovadora i sostenible

 

Per assolir els eixos es proposen accions com un estudi avant-projecte de la Via Verda del Baix Ter, un Portal Actiu de Feina, accions dinamitzadores dels polígons industrials del Baix Empordà, la redacció d’un pla d’igualtat, la creació d’una taula de mobilitat sostenible o campanyes de promoció turística entre d’altres.

El Pla “Reactiva el Baix Empordà” és possible gràcies a la modificació de crèdit al pressupost del Consell Comarcal del 2021 que s’ha aprovat inicialment en la sessió plenària celebrada aquest dilluns a la tarda.

En el ple també s’han aprovat altres qüestions com la ratificació de la sol·licitud al Departament de Drets Socials de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa per a l’any 2022 per a la prestació del servei del centre ocupacional i del servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat; la pròrroga amb caràcter forçós del contracte de concessió per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus especials; el conveni d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà al Consell Comarcal per la prestació del servei de recollida i eliminació dels residus municipals. També s’han aprovat diferents pròrrogues dels contractes del servei de transport de la deixalleria mòbil, i de diversos serveis de recollida i/o tractament dels diferents materials que es recullen a les deixalleries que gestiona el Consell Comarcal del Baix Empordà.