Nous projectes presentats a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino

08/10/2021

S’ha presentat un projecte pel foment de la mobilitat turística sostenible i posada en valor dels municipis de l’interior de la comarca i un altre projecte per la millora de l’eficiència energètica en el sector hoteler, valorats en 5,5 milions d’euros.

 

El passat 20 de setembre finalitzava la convocatòria extraordinària de los Planes de Sostenibilitat Turística en Destino promoguda pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i finançada pels fons europeus Next Generation (NGEU). El Consell Comarcal del Baix Empordà va presentar dos projectes en al marc de l’aposta per la sostenibilitat turística que s’està impulsant en aquesta legislatura i amb una execució pels anys 2022, 2023 i 2024. 

El primer projecte “Baix Empordà, mobilitat turística activa, sostenible, accessible i de qualitat” té per objectiu augmentar el valor de la infraestructura de turisme actiu de la comarca com a eix de desenvolupament d’un turisme sostenible i de qualitat al Baix Empordà. El projecte vol augmentar la connexió dels municipis i dels recursos turístics a través de la infraestructura de turisme actiu de senderisme, cicloturisme i BTT. També pretén augmentar la mobilitat sostenible fomentant l’ús de la bicicleta elèctrica proveint el territori de punts de recàrrega elèctrica i àrees d’atenció al cicloturista. 

Millorar la informació i la interpretació del patrimoni a través de la tecnologia i la digitalització és un altre dels objectius específics, contribuint també a posar en valor els municipis petits de l’interior de la comarca. Augmentar les iniciatives per a millorar l’accessibilitat turística tant d’espais públics com privats és un altre dels reptes que inclou el projecte. Generar més coneixement de l’activitat turística mitjançant l’ús de la tecnologia, fomentar la participació público-privada o sensibilitzar a turistes, visitants i residents sobre la necessitat d’adoptar comportaments turístics responsables són altres objectius d’aquest projecte, que ascendeix a 2,6 milions d’euros i pot ser íntegrament finançat pels fons europeus. 

D’altra banda, el Consell Comarcal també ha presentat un segon projecte “Baix Empordà, projecte per l’estalvi energètic a la indústria hotelera”, amb l’objectiu de fomentar l’estalvi energètic en establiments hotelers de la comarca a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques. A més, es pretén que l’excedent d’energia que es produeixi pugui ser destinat a cobrir necessitats energètiques d’equipaments municipals o, fins i tot, de llars que ho necessitin. Aquest projecte està valorat en 2,9 milions d’euros per una execució en els tres propers anys. 

El vicepresident primer i conseller de Turisme del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, ha afirmat que “es tracta de dos projectes potents, que compleixen tots els punts que es demanen a les convocatòries i que la seva execució ha de servir per millorar l’oferta turística del Baix Empordà. Per una banda, apostem per actualitzar la xarxa de cicloturisme i aprofitar aquest recurs per posar en valor l’interès turístic i cultural dels municipis més petits de la comarca i, per l’altra, millorem l’eficiència energètica d’una part important de la infraestructura turística, en aquest cas, l’hotelera”.

Actualment, la iniciativa està a l’espera de resolució, la qual, està prevista abans de final d’any per tal de poder començar a executar les diferents actuacions presentades.