Píndoles formatives en l'àmbit de la salut de les persones LGTBI

27/06/2022

Coincidint amb el 28J, Dia Internacional de l’Orgull i per a l’Alliberament LGBTI+, es presenta al Baix Empordà una píndola formativa en l’àmbit de la salut que dona resposta a una de les necessitats detectades al I Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà. Aquestes sessions formatives han estat organitzades per un equip de professionals de l’ABS de Sant Feliu de Guíxols, amb la col·laboració de SAI Baix Empordà, SAI Sant Feliu de Guíxols i l’Entitat Emporderats del Baix Empordà.

Amb un total de 3 sessions, s’han tractat els següents temes: l'atenció positiva a les persones LGTBI des de la salut en la situació actual i reptes, la profilaxi pre i post VIH, el diagnòstic de la infecció oculta i VIH i el protocol del diagnòstic de la infecció oculta. La formació ha estat impartida per la doctora Àngels Massabeu, el psicòleg José Jèpez i l’activista i president de l’Entitat Emporderats, el senyor Manel Moreno. A més, es tracta d'un recurs per a tots i totes les facultatives de la salut i infermeria que estarà a l’abast de tothom a través del web del Consell Comarcal: https://www.baixemporda.cat/ca/carta-de-serveis/benestar-social-i-familia/convivencia-i-cohesio-social/sai-servei-d-atencio-integral-lgtbi/