Primera trobada tècnica d’estrangeria i món laboral

20/12/2022

La jornada s’ha fet a través del treball conjunt de professionals de promoció econòmica, acollida, acció nsocial i OTG, per atendre i acompanyar l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones en situació irregular.

Aquesta jornada neix del grup de treball comarcal Migració i ocupabilitat, que pretén millorar la ocupabilitat i la superació de la vulnerabilitat de les persones en situació irregular, fomentant la reflexió i transversalitat i les accions coordinades entre els diversos serveis locals.Aquesta iniciativa està impulsada per l’àrea d’Acollida i per l’AODL per l’impuls de l’ocupació de qualitat i la formació al Baix Empordà.

Aquesta pretén ser la primera jornada per posar en comú la informació i les estratègies d'intervenció dels diversos serveis, i va reunir ahir 15 de desembre, a una trentena de professionals del Consell Comarcal, ajuntaments de la comarca, el Departament d’igualtat i Feminismes de la Generalitat, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i entitats del tercer sector de la comarca.

El Baix Empordà se situa per sobre de la mitjana catalana pel que fa a població estrangera, molta de la qual es troba en situació irregular. Per tant, ens trobem amb la necessitat de definir polítiques d'ocupació que contribueixin a la integració de les persones estrangeres en situació irregular als serveis locals d'ocupació. La Generalitat ja ha iniciat aquesta tasca amb el programa de Treball i Formació ACOL i també s’estan portant a terme iniciatives locals i comarcals que treballen en aquest sentit.

Un segon objectiu va ser oferir informació i resoldre dubtes dels processos que han de realitzarles persones, així com els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball, per a fer atenció als serveis d'ocupació i intermediació amb les empreses en el marc de la Comarca Orientadora, projecte impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà en coordinació amb les àrees de promoció econòmica de diversos ajuntaments del Baix Empordà.

Durant la jornada, la Sra. Mònica Caldas, del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat va exposar mecanismes d'incorporació al mercat de treball de les persones estrangeres com l’arrelament social, arrelament per formació, persones regulars només amb autorització de residència i altres supòsits. L'advocada va exposar el procediment concret de l'oficina d'Estrangers a Girona per tramitar els expedients i obtenir el dret, per tal d'informar el personal tècnic assistent. També va evidenciar la necessitat de sensibilitzar l’empresariat per a realitzar contractacions indefinides.

D’altra banda, es va exposar el nou arrelament per a la Formació que permet  la possibilitat d’obtenir un permís de residència per a 12 mesos sense pròrroga (amb excepcions) a través de formació presencial, amb un mínim de 200 hores en cas de formació del SOC; en aquest cas, cal fer una sol·licitud prèvia i posteriorment hi ha 3 mesos per aportar la matrícula del curs. Aquesta resolució ofereix el dret a fer inscripció al SOC com a demandant d’ocupació. La segona fase de l'arrelament per la formació és la obtenció d’un permís de residència i treball, a través d'un contracte de treball relacionat amb la formació duta a terme. Actualment, s'està treballant per facilitar la realització de formació específica per aquest col·lectiu, ja que no tothom té les competències mínimes per realitzar-la.

Es va posar de manifest que en relació a les empreses cal fer pedagogia per informar de la possibilitat de contractació de persones en situació irregular. Aspectes com la fidelitat per l'oportunitat que s'ofereix, l'adaptació a la cultura empresarial, formació pròpia a l'empresa i la imatge de responsabilitat social que l'empresa mostra són aspectes importants a fer saber al teixit productiu.

El Sr. Basi Moncayo, tècnic de l'Oficina de Treball de la Bisbal, en representació també de l'OTG de Palamós va exposar els serveis formatius que en l'actualitat es duen amb terme a les persones sense regularitzar dins dels processos d'arrelament.

Finalment es va realitzar una taula on es van exposar diversos casos de bones pràctiques relacionades amb la contractació d’aquest col·lectiu. La Sra. Montse Güell de promoció econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró va exposar que per aquest 2023 les Bases pel Foment de l’Ocupació que impulsa l’ajuntament, per primera vegada inclouen les persones en situació irregular.

La Sra. Marta Arcas de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va explicar la seva experiència amb el programa ACOL del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a través del qual s’ha contractat una jove que realitza tasques forestals.

La Sra. Teresa  Gómez, de Gentis va exposar la seva participació en una convocatòria per a l’orientació i desenvolupament d’itineraris per a persones en situació irregular a la comarca, per donar resposta a la necessitat de moltes persones que es troben en aquesta situació administrativa.

La sessió es va tancar emplaçant a les persones assistents a seguir treballant plegades i donant suport per desenvolupar programes per promoure l’ocupabilitat de les persones estrangeres en situació irregular.