Prop del 30% de les empreses del Baix Empordà enquestades declara devallades del 50% en l’activitat

20/04/2021

La consulta té per objectiu conèixer i mesurar l’afectació de la pandèmia entre els negocis de la comarca i poder aplicar mesures correctores en el Pla de Reactivació Econòmica que s’està redactant

El 88% de les empreses del Baix Empordà enquestades dins el Pla de Reactivació de la comarca manifesten que han patit davallades en la seva activitat, unes disminucions que se situen entre un 25% i un 50% de l’activitat en un 36,1% dels casos, i que arriben entre el 50% i el 75% en un altre 28,8% d’enquestats .  

El passat mes de febrer es va publicar l’enquesta adreçada a les empreses dins del projecte del Pla de Reactivació Socioeconòmica del Consell Comarcal. Els resultats obtinguts s’han agrupat en nivells d’afectació, mesures adoptades i percepció de la situació present i futur.

Entre els principals problemes, destaca la reducció de les vendes (86,54%), provocant altres dificultats relacionades en fer front als pagaments, principalment les cotitzacions a la Seguretat Social (42,79%), lloguers i impostos. Destacar que un 30,29% de l’empresariat ha tingut problemes per fer front al pagament de sous i salaris. En canvi, durant aquest període, la morositat es manifesta moderadament, en un 16,83 % dels casos.

En relació als problemes que afecten a la plantilla de les empreses, 199 de les empreses enquestades han comentat el percentatge d’afectació d’ERTO. D’aquestes, un 63,3% manifesten que no han tingut cap afectació, mentre que un 19,1% comenten que han aplicat expedients d’ERTO que han afectat entre el 75%-100% de la plantilla.

En quant a les principals mesures adoptades durant aquest període de pandèmia, destaquen les relacionades amb la protecció i la seguretat (73,08%), seguides amb un 63,94% de les mesures financeres (moratòries d’impostos, crèdits...) i amb un 49,04% les mesures que afecten a la reorganització de la jornada laboral (teletreball, torns, etc...)

Per altra banda, les inversions en transformació digital, s’han centrat en potenciar el màrqueting digital principalment (46,15%) i la creació o actualització de la pàgina web (38,94%). Només un 24,52% manifesten que han implementat el teletreball com a nova mesura. La resta de mesures relacionades amb el comerç electrònic o la transformació de l’empresa cap a un negoci digital, queden en un segon pla durant aquest període.

Respecte a les valoracions de la situació actual i previsions futures, el 76% de les empreses qualificarien com a dolenta o molt dolenta el nivell d’activitat a principis d’any 2021, tot  i que la majoria preveuen que la situació no millorarà al llarg de l’any.

El vicepresident primer i conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, considera que “l’enquesta és una eina més per ajudar a situar-nos per encarar propostes en el Pla de Reactivació que toquin de peus a terra i cobreixen les necessitats reals plantejades” i, en aquest sentit, ha agraït la col·laboració dels emprenedors del Baix Empordà amb aquesta iniciativa.  Segons Dilmé, “sector públic i sector privat hem d’anar de la mà per superar els efectes negatius, econòmics i socials, de la pandèmia i aquest és el camí que seguim, conscients que hi ha molta feina a fer”.

A l’enquesta han participat un total de 208 emprenedors representants d’empreses de la comarca. La meitat són empreses classificades com micropimes (menys de 10 treballadors). La forma de constitució predominant eren societats limitades (44,7%) i persones en règim d’autònoms (42,8%). Un 44,7% tenien contractades entre una i cinc persones treballadores i només el 20,7% no tenien cap persona en plantilla. Els sectors predominants han estat el comerç (35,6%), seguit de l’hostaleria i la restauració (junts sumen el 35,7%), així com altres serveis (24,5%).

Els resultats seran publicats a l’apartat del Pla de Reactivació, dins de l’espai web de Promoció Econòmica.

https://www.baixemporda.cat/ca/carta-de-serveis/promocio-economica/reactivacio-covid-19/pla-de-reactivacio-socioeconomica/