Reactivació del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Empordà

13/03/2024

El 19 de febrer va tenir lloc la primera Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Empordà, després d’un llarg període d’inactivitat.

A la trobada hi varen assistir associacions de persones grans dels municipis de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, la Bisbal d’Empordà i Pals. Així mateix, van participar-hi agents de les Oficines de Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra, l’Associació Intercomarcal de Consells de Gent Gran de Comarques i Municipis de Girona (AICMGGG), la responsable de la Regió de Girona del Departament de Drets Socials i la tècnica de l’Oficina de la Gent Gran Activa, entre d’altres.

El 19 de febrer, es va celebrar la primera reunió de l’Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Empordà després d’un llarg període de temps d’inactivitat per diversos motius.

El Consell Consultiu és un òrgan de consulta i participació en temes de vellesa que s’adscriu orgànicament al Consell Comarcal del Baix Empordà. Entre les seves funcions trobem la promoció i la participació de l’associacionisme de la gent gran al territori, el foment de la relació entre organitzacions similars, donar a conèixer a les entitats i associacions recursos, drets i actuacions que es duen a terme respecte a aquest àmbit, buscar suports institucionals per a iniciar una acció conjunta concreta, etc.

Tal com queda recollit als estatuts, el seu màxim òrgan de decisió és l’Assemblea General, com a òrgan sobirà on els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. L’Assemblea està integrada per dos representants màxims de la junta de cada una de les associacions i entitats membres. D’altra banda, la Junta Permanent, com a òrgan de govern ordinari, està formada pel president, 2 vicepresidents (1r i 2n) i 7 vocals. La Junta Permanent es reuneix mensualment, excepte els mesos de juliol i agost, i de manera extraordinària quan sigui necessari.

Durant la sessió es procedeix a la presentació de candidatures i a la votació per a ocupar els càrrecs i seguidament queda renovada i constituïda la nova Junta Permanent amb els següents membres:

El Sr. Carlos Campmajó, conseller de serveis socials, ocupa el càrrec de president de la Junta Permanent i representant del Consell Consultiu per delegació de la presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, Sra. Glòria Marull. Per votació s’ha escollit i ha estat nomenada com a vicepresidenta 1a la Sra. Judith Palay, presidenta de l’Associació de la Gent Gran de la Bisbal d’Empordà. Com a vocals formen part de la junta el Sr. Pere Bofill (Llar del Pensionista de Pals), el Sr. Josep Martínez (president de l’Associació de Gent Gran “Lloc de trobada” de Santa Cristina d’Aro), la Sra. Felisa Manrubia (Consell de la Gent Gran de Palafrugell) i el Sr. Josep Ribot (Casal de la Gent Gran de Begur). En les properes sessions caldrà nomenar els càrrecs que falten: vicepresident/a 2n i tres vocals.

La vicepresidenta 1a del Consell Consultiu, la Sra. Judith Palay, és nomenada també com a vocal del Consell de la Gent Gran de Catalunya i participarà en qualitat de representant del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Empordà en les properes reunions de l’Associació Intercomarcal de Consells de Gent Gran de Comarques i Municipis de Girona (AICMGGG).

A la jornada també van assistir-hi agents de les Oficines de Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra, l’Associació Intercomarcal de Consells de Gent Gran de Comarques i Municipis de Girona (AICMGGG), la responsable de la Regió de Girona del Departament de Drets Socials i la tècnica de l’Oficina de la Gent Gran Activa que es va connectar telemàticament, entre d’altres. Els presents convidats van aprofitar per presentar les accions proposades i objectius de cada organisme.

En les properes reunions s’aniran definint les línies i accions a desenvolupar, com també els possibles grups de treball.