Reunió amb secretaris i interventors municipals per millorar la qualitat de l’ocupació a la comarca

15/12/2020

El CCBE ha organitzat una sessió de treball amb la participació del personal d’intervenció i secretaria dels ajuntaments de la comarca per intercanviar criteris i experiències per una contractació pública responsable, social i mediambiental

L’acte ha estat presidit pel Sr. Xavier Dilmé, Vicepresident primer del Consell i Conseller de Promoció Econòmica, el qual ha ressaltat la importància de la iniciativa en aquests moments de dificultats per a contribuir des de les administracions locals a la millora de la qualitat dels serveis públics que es presten i el seu impacte positiu en el benestar de la població.

L’acte ha comptat amb la participació de la Sra. Yolanda Toral, Presidenta del Col·legi d’interventors i Secretaris de la província de Girona i Interventora del Consell Comarcal del Baix Empordà. Ella ha fet una presentació del marc europeu de regulació de la contractació responsable i la necessitat d’adaptar les pràctiques locals a la reforma de la legislació estatal sobre la matèria.  La ponència de la sessió ha anat a càrrec de la Sra. Paula Hors, Cap del Servei de Contractació Agregada del Consistori de Salut d’Atenció Social de Catalunya, la qual ha fet una amplia exposició del marc legislatiu i de la jurisprudència sobre la matèria i ha ofert als participants exemples concrets i instruments i documents que poden ajudar als responsables municipals a incorporar la legislació actual als processos de contractació pública. Ha posat l’accent en el canvi cultural que significa la reforma legislativa al prioritzar la relació qualitat preu en els criteris dominants per a la contractació pública. 

Posteriorment s’ha obert un torn de paraules en el que els assistents han posat de  relleu l’interès de posar en comú documents i recursos per facilitar la tasca als tècnics responsables de la contractació i la possibilitat de avançar cap a licitacions comunes entre varis Ajuntaments que permetin un marc més ample de regulació de les compres públiques.

La sessió forma part de les diverses activitats que des del Consell i en col·laboració amb els Ajuntaments de la Comarca s’està duent a terme per promoure una ocupació de qualitat. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals