S’aprova un pressupost de 28.790.000 € en el ple del Consell Comarcal

19/12/2022

És un dels punts de l’ordre del dia que s’ha aprovat així com la valoració de llocs de treball i el IV Pla d’Igualtat de gènere del Baix Empordà

Aquesta tarda s’ha celebrat la sessió plenària relativa al mes de desembre del Consell Comarcal del Baix Empordà. Un dels punts de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del pressupost general de l’ens de cares al 2023.

El pressupost aprovat ascendeix a 28.790.000,00 €, la qual cosa suposa un increment de 1.553.416,58€, un 5,70% més pel que fa al pressupost inicial de l'exercici anterior. Aquest increment respon al fet que es preveuen més actuacions de les consignades inicialment al pressupost de l'exercici 2022, per donar cobertura a les necessitats especials esdevingudes de la crisi sanitària i social en què estem immersos. El pressupost per a l’any 2023 se centra, doncs, en fomentar les mesures per reactivar l’economia, en l’acompanyament social i en l’assistència als municipis.

Aquesta incidència recau en especial en les àrees de Serveis Socials, Sostenibilitat i Acció Climàtica, Ensenyament i Serveis Tècnics pels quals es perceben els fons finalistes que són necessaris per a desenvolupar-los.

Per al president, Joan Manel Loureiro: “Es tracta d'uns pressupostos basats en la prudència, el control de la despesa pública, la cerca de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió comarcal. A més reflecteixen el compromís amb l'estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financera de l'administració local, que tot i que les regles fiscals es troben suspeses durant el període 2020-2023 a causa de l’impacte de la pandèmia, la crisi energètica, la guerra d’Ucraïna, etc, aquesta corporació intentarà sempre que pugui, no desviar-se dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”

El president també ha explicat que s’han gairebé doblat els serveis i convenis que s’ofereixen als ajuntaments al llarg dels darrers quatre anys. També ha fet èmfasi en la feina que s’ha fet des de l’àrea de recursos humans en el que s’ha desenvolupat el pla d’estabilització del Consell Comarcal en el que s’han realitzat 60 concursos en sis mesos per estabilitzar 123 places, per millorar els serveis que s’ofereixen als ajuntaments. El procés d’estabilització permet que persones que fins ara tenien molta rotació en el seu lloc de treball puguin tenir una feina més estable repercutint directament en la qualitat del servei que s’ofereix.

Per al president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro: “aquesta estabilització és important i repercuteix directament en millors serveis per als ciutadans de la comarca.” S’ha posat per exemple els referents de les prestacions que tenen contacte directe en la ciutadania en qüestions socials o d’altres. El president afegeix que: “no és un tema menor que els referents dels serveis puguin estabilitzar la seva situació per tenir contracte fix i que per tant la prestació pugui executar-se millor, repercutint directament sobre el ciutadà i sobre el conjunt dels 36 municipis”. El Consell Comarcal del Baix Empordà atén unes 40.000 persones a l’any.

Un altre dels punts aprovats de l’ordre del dia ha estat el IV Pla d’Igualtat de gènere del Baix Empordà. Aquest pla és una eina per a la promoció de l’equitat entre homes i dones, però també entre les pròpies dones. El Pla permetrà continuar treballant aspectes per millorar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la comarca.

Finalment, s’ha aprovat la Valoració de Llocs de Treball, un acord per a l’assignació de nivells retributius per als empleats públics del Consell Comarcal del Baix Empordà per al personal funcionari i laboral per a les anualitats de 2023 a 2026 que assigna un valor punt de 7,2 i un impacte total de 399.762,84 €.

A banda també s’han aprovat altres aspectes com la pròrroga del contracte de la concessió del servei comarcal de recollida i acollida d’animals abandonats a la comarca així com diversos convenis de delegació de recaptació de tributs. A la sessió plenària també s’ha acordat que el Consell Comarcal prestarà serveis d’assistència i assessorament en la prevenció de riscos laborals a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.