S’unifica el contracte dels serveis de recollida de residus i gestió de la planta de transferència

10/11/2021

Els contractes vigents, que tracten els serveis per separat, acaben formalment al gener del 2022. A partir d’ara es tractaran de manera unitària per tal  de millorar l’eficiència de la gestió, entre d’altres.

Ja està en marxa la contractació de la concessió dels serveis de recollida de residus i gestió de la Planta de transferència de residus a la comarca del Baix Empordà. Fins ara la gestió de la planta de residus de Forallac i la recollida de residus eren tractats amb contractes diferents. Els dos contractes, que acaben al llarg del gener del 2022, passaran a tractar-se a partir d’ara en un contracte unitari per 4 anys més dos de pròrroga si s’escau, per un import de 10.113.037€.

Si es compara el preu actual amb l’antic hi ha un increment mig del preu de sortida de la licitació de l’11%, degut a l’increment del cost del servei des de la darrera licitació i la previsió d’un increment de cost en els propers anys. El plec de condicions ha tingut en compte canvis previstos en el servei que ja han anunciat diferents municipis. Principalment es tracta de tendències a fer canvis en el model de recollida selectiva, anant cap al Porta a Porta. El contracte disposa d’un marge per cobrir aquests canvis i d’altres que no s’hagin anunciat però que puguin produir-se mentre dura la contractació.

La recollida de residus comprèn les 5 fraccions (paper, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig) i el contracte acull tant la recollida en contenidors com la que es fa amb el sistema porta a porta.

Segons el conseller comarcal de Medi Ambient, Marc Calvet “el fet d’unificar aquests dos serveis en una sola licitació afavorirà la gestió tot fent-la més eficient i econòmica pels usuaris”.