Toc de queda de les 22 a les 06

26/10/2020

Consulta els detalls del toc de queda decretat per la Generalitat i les excepcions.

▶️ Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

▶️Aplicació a tot Catalunya

Des del 25 d’octubre

 

▶️Excepcions a la mobilitat:

Assistència sanitària d’urgència.
Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

▶️Horari màxim d’obertura al públic:

⏺Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
⏺Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
⏺Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.