Ucraïna: milers de persones en risc de tràfic de persones

18/03/2022

Entitats especialitzades com Proyecto Esperanza i SICAR cat alerten sobre com les xarxes de tràfic s'aprofiten de la vulnerabilitat i desesperació de la població que abandona les seves llars.


Els països de trànsit i destí han d'augmentar i reforçar les seves mesures de prevenció davant del tràfic d'éssers humans

El conflicte a Ucraïna està empenyent la seva població a fugir buscant un lloc segur tant dins com fora del país. Segons l'ACNUR, ja hi ha més de 2,5 milions de persones refugiades i 2 milions de desplaçades internes, unes xifres que tendiran a augmentar.

Durant aquests moviments, tant interns com a tercers països a la recerca de protecció internacional, milers de persones, especialment dones, que abandonen casa seva corren el risc de convertir-se en víctimes de tràfic d'éssers humans en origen, trànsit i destí i poden patir violència i abusos sexuals.

Així ho confirmen entitats especialitzades com SICAR cat i Proyecto Esperanza, amb més de 20 anys d'experiència, que coneixen bé com operen les xarxes de tràfic i com els conflictes armats generen un entorn on aquesta violació de Drets Humans pot prosperar a causa de les vulnerabilitats socials i econòmiques de les zones en guerra, l'erosió de l'Estat de Dret, el desmantellament de les institucions, la impunitat i els desplaçaments forçats. A més, els grups armats poden fer servir aquest delicte per finançar-se i, fins i tot, per atraure nous reclutes, amb promeses com recompensar-los amb esclaves sexuals.

Segons les Nacions Unides, les persones desplaçades i susceptibles de protecció internacional es troben entre els col·lectius més vulnerables i són afectades de manera desproporcionada pel tràfic d'éssers humans.

Aquestes persones que fugen de manera imminent del seu país (en aquest cas en guerra) no han pogut planificar la seva sortida i no tenen recursos ni suport necessari durant la seva migració forçada. Davant d'aquesta urgència, es poden veure obligades, com a única alternativa, a recórrer a persones desconegudes en qui confien i que poden ser possibles traficants.

Dones i nenes són els col·lectius més vulnerables al tràfic de persones, especialment per a la seva explotació sexual o per a matrimonis forçats però també per a la seva explotació laboral. Tot i això, homes i nens també estan exposats a ser captats per formar part de milícies o grups armats, per a l'extracció d'òrgans, la mendicitat o la comissió de delictes.

Donar resposta a les múltiples vulnerabilitats

Juntament amb d’altres ONG europees, pertanyents a La Strada International, Proyecto Esperanza i SICAR cat, ambdós projectes d'Adoratrius estan promovent accions de prevenció que inclouen l'elaboració i difusió de materials amb consignes i recomanacions bàsiques de seguretat per a les persones que fugen del conflicte.

Les recomanacions, en anglès, ucraïnès, castellà i català, se centren en la necessitat de reforçar la seguretat de la població durant el desplaçament a un lloc segur per evitar situacions de més vulnerabilitat com quedar-se sense documentació i/o diners, perdre el contacte amb persones de confiança, no poder informar del lloc on es troben o no tenir on allotjar-se.

Com més alta és la vulnerabilitat, més possibilitats de convertir-se en víctima de tràfic. Per aquest motiu, és crucial que els països de trànsit i destí, amb vista a la seva obligació de diligència deguda, prenguin totes les mesures necessàries per: prevenir greus vulneracions de drets humans, detectar situacions de tràfic d'éssers humans i protegir les possibles víctimes.

En aquest sentit, SICAR cat i Proyecto Esperanza insten que totes les administracions públiques de l'Estat espanyol adoptin les mesures específiques de prevenció del tràfic que l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), i així com l'ACNUR recomanen enmig de la crisi humanitària a Ucraïna: - Proporcionar allotjament i assistència immediata, com ara aliments i roba. - Establir centres d'informació i línies d'atenció telefònica que puguin donar informació oficial clara sobre el registre, la residència i els drets en un idioma que els refugiats entenguin. - Introduir mesures immediates per informar a les persones que busquen refugi dels riscos del tràfic, incloent ofertes de transport, allotjament i treball "massa bones per ser veritat" al llarg de les rutes migratòries i a les proximitats de les instal·lacions d'acollida i en línia. - Difondre la informació oficial i vigilar que no hi hagi informació enganyosa sobre les oportunitats d'allotjament i ocupació per evitar el tràfic de persones i el frau. - Atorgar permisos de residència temporal, accés al mercat laboral, educació per als nens i nenes i assegurar la preservació i reunificació familiar per evitar separar els menors dels pares.

Segons Rosa Cendón, Coordinadora Àrea d’Incidència de SICAR cat: ‘A Catalunya, estem mantenint coordinacions amb diferents actors clau especialitzats en la lluita contra el tràfic de persones com la Unitat Central de Tràfic d’Éssers Humans de Mossos d’Esquadra; així com amb altres operadors que també ofereixen protecció i atenció a les possibles víctimes com la Unitat de Tràfic d’Éssers Humans-UTEH de l’Ajuntament de Barcelona.A més, també estem participant en espais institucionals i de la societat civil especialitzada en l’acollida de sol·licitants d’asil com és el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades’.

Per tot això, cal garantir que aquelles persones amb necessitat de protecció internacional, especialment vulnerables al tràfic de persones, gaudeixin de la protecció deguda per part de l'Estat Espanyol. Només una detecció primerenca adequada al costat d'una valoració correcta de les necessitats específiques de les víctimes de tràfic els proporcionarà l'accés a la xarxa de serveis i al procés de recuperació integral a què tenen dret.