Verges és el quart municipi que més recicla

24/08/2020

És el municipi de les comarques gironines que més recicla, darrere de Breda. Són conclusions extretes de les dades de la recollida selectiva de finals de juliol. 

Verges és el quart municipi que recicla més de tot Catalunya 

És el municipi de les comarques gironines que més recicla, darrere de Breda. Són conclusions extretes de les dades de la recollida selectiva de finals de juliol. 

 

Dels municipis que més reciclen de Catalunya, Verges està en la quarta posició darrera de Sant Quirze Safaja, Breda i Matadepera, i es situa en les primeres posicions dels municipis de les comarques de Girona.

A Verges l’índex de reciclatge és del 92,12 % i per tant s’ha aconseguit que els ciutadans de Verges ho reciclin tot. També cal destacar la qualitat de la recollida, essent el resultat de la darrera caracterització de la fracció orgànica del 99,12 %, amb un 0,12 % d’impropis.

El Consell Comarcal del Baix Empordà va assumir la gestió dels residus del municipi de Verges el 2018 i a la tardor va iniciar el servei de recollida porta a porta amb el compromís de no només fer la recollida sinó també la implantació del servei i el seguiment.

Durant aquest dos anys s’ha fet un acompanyament continuat del servei, verificant la correcta separació dels residus i resolent dubtes dels ciutadans, per aconseguir que la màxima qualitat del material, i la implicació de tots els veïns i veïnes tot evitant que es portin residus als municipis limítrofes.

Cada casa té una galleda amb un xip que l’identifica, de manera que diàriament es coneix qui participa i si hi ha hagut algun tipus d’incidència. Això permet als tècnics del Consell Comarcal fer el seguiment i assolir els excel·lents resultats, tant de quantitat de material reciclat com de qualitat.

Durant les setmanes de confinament, amb els establiments de restauració i activitats tancades, el 59% del material que es va recollir Porta a Porta va ser fracció orgànica, el 15% envasos, el 14% paper-cartró, el 5% vidre i el 7% rebuig, on s’inclou també el tèxtil sanitari.

Actualment la gran majoria dels vergetelians estan molt satisfets del servei, i tot i que als inicis tothom s’ha d’adaptar als horaris i a disposar els diferents fraccions separades a dins la llar i no sempre és fàcil, ara el sistema està totalment normalitzat. De fet, durant el confinament els veïns del poble van voler agraïr la tasca del servei de recollida deixant un missatge amb guix en una paret (s’adjunta foto).

En els propers mesos el Consell Comarcal del Baix Empordà té previst implantar la recollida porta a porta al municipi d’Albons per també situar-lo al capdavant dels municipis que més reciclen de Catalunya.

  • Missatge dels veïns de verges al Servei de neteja