Visita i reunió de la directora del Centre de Normalització Lingüística de Girona al Consell Comarcal

19/05/2023

En la reunió es va parlar, entre altres, de les línies d’actuació del Consorci per a la Normalització Lingüística per al 2023 i del fet que el personal, sobretot el que atén el públic, se sensibilitzi de la necessitat de mantenir el català en l’atenció.

Montserrat Mas, directora del Centre de Normalització Lingüística de Girona (Consorci per a la Normalització Lingüística), va visitar, el passat 12 de maig, el Consell Comarcal per reunir-se amb el gerent i amb l’equip del Servei Comarcal de Català del Baix Empordà.

A la reunió amb el gerent es va parlar, entre altres temes, de les línies d’actuació del Consorci per a la Normalització Lingüística per al 2023 i del fet que el personal, sobretot el que atén el públic, se sensibilitzi de la necessitat de mantenir el català en l’atenció a les persones usuàries del Consell Comarcal.

En acabar la trobada amb el gerent, la directora es va reunir amb les coordinadores de gestió i d’ensenyament del Centre de Normalització Lingüística de Girona i amb l’equip del Servei Comarcal de Català del Baix Empordà format per la dinamitzadora del Voluntariat per al llengua a la comarca, les professores de català i la responsable del Servei.

El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic fundat el 15 de desembre de 1988 amb la finalitat de fomentar el coneixement, l’ús i la difusió de la llengua catalana arreu de Catalunya.