Uralita

Consulteu el llistat d'empreses autoritzades per l'Autoritat Laboral del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya,.per poder manipular i dur a terme la retirada del material amb contingut d'amiant. Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

FAQ relacionades      https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/faq/amiant/

Convocatòria extraordinària d'ajuts per a la retirada de cobertes d'amiant afectades per la pedregada del 30 d'agost 2022 podeu consultar la resolució de l'ARC al següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=399912&idens=1

CLICANT l'enllaç següent podeu tramitrar amb l’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA la justificació de la subvenció de la retirada d’amiant (uralita) a la seva pàgina web.

(https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_3060_2022_amiant_meteo_2022)

Cal tenir en compte que hi haurà 2 formularis de justificació:

          - Justificar la retirada de cobertes d’amiant
          - Justificar instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en les cobertes

→ RECORDEU QUE EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ FINALITZA EL 23 DE GENER DE 2024