Comissió de seguiment del conveni en matèria cadastral

Els membres de la Comissió de seguiment del conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i la gerència territorial del Cadastre de Girona es reuniran per celebrar la reunió de la comissió de seguiment.