Comissió Especial de Comptes

Sessió extraordinària de la Comissió Especial de Comptes per dictaminar el compte general de l'exercici 2020