Comissió Informativa Unitària

Sessió a celebrar via telemàtica de la Comissió Informativa Unitària.