Junta de portaveus

Es convoca a la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Baix Empordà a fi de tractar sobre el projecte de pressupost de la corporació per a l'any 2023.