Junta de Portaveus

El president del Consell Comarcal del Baix Empordà convoca la reunió de la Junta de Portaveus d'aquest Consell Comarcal, per tractar sobre el model de Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional del Consell Comarcal.

  • 23 maig 2022 a les 17:00h

    Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà