Sessió Ordinària del Consell Plenari del Consorci de les Gavarres

El Consell Comarcal del Baix Empordà assistirà a la sessió Ordinària del Consell Plenari del Consorci de les Gavarres.