Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà

Els consellers i conselleres comarcals del Consell Comarcal del Baix Empordà es reuniran en sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà.