Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà