Àrees

Les àrees del Consell Comarcal representen la voluntat de millora i compromís del servei amb els usuaris i usuàries. Aporten informació útil per millorar la comunicació i per complir amb els compromisos de qualitat.

El Consell Comarcal del Baix Empordà posa a l’abast de tota la ciutadania aquesta documentació perquè pugui estar informada de manera clara i completa dels serveis que presta l’ens supramunicipal. L’elaboració d’aquesta informació té la voluntat de visualitzar el compromís, la missió i valors del Consell Comarcal del Baix Empordà, com també informar sobre els àmbits d’actuació, els drets dels usuaris i els mecanismes de participació.