Àrea de Sostenibilitat i Acció Climàtica

L’Àrea de Medi Ambient proposa un ventall de projectes i serveis per a respondre el canvi climàtic, fomentar un territori sostenible i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Ofereix assessorament, sensibilització i promou diferents accions de sostenibilitat ambiental per als ens locals del Baix Empordà com també als seus habitants.

 

DESTINATARI

Els usuaris de l’Àrea de Medi Ambient són els 36 ajuntaments que conformen la comarca del Baix Empordà

 

FUNCIONS

Gestió de residus:

 • Serveis de recollida de les diferents fraccions
 • Servei porta a porta (comercial i domèstic)
 • Servei de recollida de restes vegetals
 • Servei de deixalleria mòbil
 • Serveis de deixalleria fixa
 • Campanyes de sensibilització i prevenció
 • Informació i assessorament en compostatge casolà

 

Llicències i comunicacions:

 • Servei d’Òrgan tècnic ambiental comarcal per realitzar informes ambientals de les activitats sotmeses a llicència
 • Informes tècnics en matèria mediambiental, de seguretat en cas d’incendi o integrats de les activitats que són competència municipal.

 

Servei de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats

 

Servei d’Oficina comarcal d’Energia:

 • Redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i Clima (PAES i/o PAESC) i els corresponents informes de seguiment
 • Servei de comptabilitat energètica (control, millora i seguiment de les pòlisses elèctriques)

 

Altres:

 • Assessorament als municipis de la comarca per redactar i/o modificar el mapa de capacitat acústica
 • Estudis acústics als municipis de menys de 5000 habitants

 

Consulta al registre d'entrades a la deixalleria per usuari. Clic aquí!

 

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Mariona Virgili Marquès

Correu electrònic: mediambient@baixemporda.cat

Telèfon: 972 64 23 10 (ext.268)

Adreça: c. dels Tarongers, 12, 17100 La Bisbal d'Empordà

Horari d'atenció al públic: de 8 a 15 h

 

Propostes, suggeriments i opinions

Comentaris