Arquitectura i Urbanisme

L'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal està potenciant el seu paper com a punt de suport de les administracions locals per tal de coordinar les activitats des d’una perspectiva supramunicipal i defensant els interessos locals.

Oferim les eines necessàries als municipis per donar serveis en: gestió integral de projectes constructius, redacció de memòries valorades, direcció d’obra, assistència a la direcció d’obra en els principals camps de l’activitat municipal (nova edificació, rehabilitació, nova urbanització, adequació de xarxes de serveis, gestió de l’aigua, abastament, distribució, potabilització, abocament, xarxes d’enllumenat, gestió amb les companyies distribuïdores d’energia elèctrica, gas o telecomunicacions). També portem a terme actuacions en col·laboració amb altres administracions, com el Departament de Carreteres, l’Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Cultura o la Diputació de Girona.

A banda d’aquestes actuacions, fem assistència en l’àmbit de la gestió de subvencions i tot el procés de sol·licitud, tramitació, execució i justificació. En els darrers anys, des de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme estem fent assistència urbanística a diferents municipis de la comarca, a més de la redacció de planejament derivat, redacció de catàleg de masos i redacció d’informes i llicències urbanístiques, als municipis que ho sol·liciten esporàdicament.

Des del Consell Comarcal cooperem amb el Departament de Governació de la Generalitat en la fiscalització tècnica i econòmica dels projectes del Pla d’obres i serveis.

 

DESTINATARI

Ajuntaments i ciutadania dels municipis del Baix Empordà.

 

FUNCIONS

Redacció de Projectes

 • Redacció de documentació tècnica
 • Redacció de memòries valorades
 • Redacció de catàleg de masos

Seguiment d’Obres

 • Gestió integral de projectes constructius: edificació i urbanització
  • Direcció tècnica i executiva
  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Control de Qualitat
 • Direcció d’obra de projectes no redactats pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà en els principals camps de l’activitat municipal

Planejament i Assistència Urbanística

 • Assistència en l’àmbit de la gestió de subvencions i tot el procés de sol·licitud:
  • Tramitació, execució i justificació de PUOSC.
  • Tramitació de subvencions de la Diputació.
 • Assistència urbanística als municipis:
  • Assistència en matèria d’urbanisme a l’equip de govern municipal.
  • Llicències urbanístiques.
  • Atenció consultes de particulars.
  • Informació:
   • Obra major
   • Obra menor
   • Comunicacions prèvies
   • Inspecció
  • Actualització de tràmits a fer
  • Redacció d’informes urbanístics, de contractació d’obres i serveis dins els principals camps de l’activitat municipal

 

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Sandra Fernández Soteras

Correu electrònic: sandra.fernandez@baixemporda.cat 

Telèfon: 972 64 23 10

Adreça: Carrer del Raig, 5, La Bisbal d’Empordà (17100)

Horari: de 9 a 14 hores

 

 

Comentaris