Actuacions en curs

 

Nou Local per a oficines del Consell Comarcal del Baix Empordà

L'objecte d'aquesta actuació és la d'adequar un nou local recentment adquirit pel Consell Comarcal del Baix Empordà, per tal d'ubicar-hi les noves oficines de l'Àrea de Serveis Socials. 

Les intervencions a realitzar suposaran la modificació dels elements de distribució i la modificació de les instal·lacions d'electricitat, climatització, telecomunicacions i lampisteria, que siguin necessàries per adequar l'espai de treball a les necessitats de l'Àrea de Serveis Socials. 

 

Actuacions al Centre Especial de Treball Tramuntana

La gestió del Centre Tramuntana depèn del Consell Comarcal del Baix Empordà, per la qual cosa, des de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme es duu a terme el seguiment i l'assistència tècnica de les actuacions que s'hi realitzen.

·  Arranjament de la Nau de Manipulats

La necessitat de les obres d'arranjament de la Nau de Manipulats són fruit del mal estat de les instal·lacions i del perill que suposen les filtracions d'aigua que s'han estat produint amb els episodis de fortes pluges dels darrers anys.

Els diferents treballs de reparació es durien a terme a la coberta i les canals pluvials, als paraments verticals, als panells de tancament, i amb l'elevació del paviment interior i la modificació de les instal·lacions existents. 

 

Minideixalleries. Rehabilitació i ampliacions

Des de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme en col·laboració amb l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà, s'estan duent a terme els treballs de rehabilitació i ampliació de les minideixalleries de diferents municipis, adaptant l'equipament a les necessitats generades pels municipis i minimitzar el seu impacte ambiental.

·  Minideixalleria d'Albons

Construcció d'una nova edificació en planta baixa de 20m2 i un porxo annex a aquesta de 23m2 per tal d'ampliar l'espai destinat a la gestió de residus.

·  Minideixalleria de Bellcaire d'Empordà

Construcció d'una nova edificació en planta baixa de 20m2 i un porxo annex a aquesta de 28m2 per tal d'ampliar l'espai destinat a la gestió de residus.

·  Minideixalleria de Gualta

Substitució de la caseta de residus especials existent, en molt mal estat, per una nova caseta d'obra de fàbrica de 20m2 annexa al porxo existent. 

·  Minideixalleria de Vall-Llobrega

Substitució Construcció d'una minideixalleria al terme municipal de Vall-Llobrega per tal de gestionar els residus que s'hi generen.