Actuacions executades

 

Ampliació de les dependències de la Policia Local de Calonge - 2020

El programa d’ampliació de les dependències per a la policia local es composa d’un espai en planta baixa, plantejat com una sala diàfana sense un ús concret, i la compartimentació de despatxos i sales en la planta superior, on s’hi ubiquen aquelles dependències d’ús de la policia i administratiu, així com un nou bany adaptat.

La planta superior queda connectada amb l’edifici existent a través d’una passera que connecta amb la zona de distribució d’escales i ascensor.

 

Pavimentació del carrer Ample i entorn a Parlavà - 2020

L'objecte d'aquesta obra era la de completar una sèrie d'actuacions de millora de la pavimentació i serveis existents, al voltant de l'església de Sant Sebastià, al municipi de Parlavà.

 

Reforma de l'Ajuntament d'Albons - 2020

Les obres realitzades a l'edifici on s'ubica l'Ajuntament d'Albons han constat de les actuacions d'adaptació de la planta baixa de l'edifici actual per a l'atenció de l'OAC, oficines i serveis pel poble, la millora de l'accessibilitat adaptada, la col·locació d'un ascensor i la millora de les dependències i instal·lacions de planta primera com a oficines municipals.

 

Minideixalleria a Verges - 2020

L’objectiu del projecte de construcció de la minideixalleria, era el de construir un equipament que garantís la recollida i gestió de la gran majoria dels residus que genera el municipi de Verges, construint un equipament d’acord a aquestes necessitats, tractant de minimitzar el seu impacte ambiental.

 

Rehabilitació de l'antiga rectoria a Serra de Daró - 2019

Des de l'any 2012 l'Ajuntament de Serra de Daró encarrega a l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme les actuacions de rehabilitació de l'antiga rectoria.

Les obres de rehabilitació es van iniciar amb la substitució de la coberta, en molt mal estat. Més endavant, la corporació local encarrega desenvolupar una rehabilitació integral de tot l'edifici, per tal de convertir-lo en un edifici municipal d'ús administratiu i social.

El projecte integral desenvolupa la rehabilitació de l'estructura de l'edifici, l'arranjament de les façanes i la millora de les condicions tèrmiques, alhora que es redistribuïa novament les plantes i els seus accessos interior i exterior, d'acord amb la normativa urbanística i sectorial vigents, i a les necessitats de la corporació. 

 

Pavimentació del carrer del Bous a Verges - 2019

L'objecte d'aquesta obra és la de completar una sèrie d'actuacions que s'han portat a terme en els darrers temps al nucli urbà de Verges, ja que el carrer del Bous era un dels últims carrer que restaven per intervenir.

 

 

Adequació de la Sala Polivalent de Verges - 2019

L'objecte d'aquesta obra ha estat la de condicionar, amb l'equipament necessari, una antiga sala utilitzada com a magatzem, per tal de reconvertir-lo en un nou espai polivalent. En aquest nou espai s'hi duran a terme els assajos que es celebren per la Processó de Verges, i d'altra banda, per donar cabuda a d'altres mostres culturals i socials. 

Entre d'altres, aquest espai permetrà la projecció d'audiovisuals amb sistema de so integral, i per tal de millorar el confort, s'han canviat les obertures i s'ha instal·lat fals sostre acústic, així com nou sistema de climatització. 

 

 

 

Reforma per l'adaptació de l'oficina de l'OAC a l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà - 2019

Les obres han consistit en la instal·lació d'un ascensor, i en l'adaptació de la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, des d'on actualment es realitza l'atenció de l'OAC, per dotar-lo dels serveis i les instal·lacions necessàries per a oficines.

Aquestes modificacions han permès crear un espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

 

 

 

 

Reparació i pintat de les façanes de l'Ajuntament de Jafre - 2018

L'objecte d'aquesta actuació era la reparació i el pintat de les façanes de l'Ajuntament de Jafre per millorar l'estètica d'aquest edifici, així com aconseguir unes millors condicions higièniques i de salubritat d'aquesta, per tal de garantir la durabilitat de la intervenció.

 

Espai Canet, La Tallada d'Empordà - 2017

L'espai Canet és un equipament concebut per ser una infraestructura que permeti, per una banda, ser un centre d'informació i de formació, lligat al projecte del programa operatiu FEDER "Conèixer el territori des del propi territori" i, per una altra, un centre d'interacció social, de trobada de persones, tant en l'àmbit municipal com supramunicial.

L'espai consta d'una sala principal amb un petit office incorporat i obert, un servei adaptat i un petit taller-magatzem. Pel que fa a l'espai exterior, es disposa d'una zona coberta amb una pèrgola.

 

Ampliació del pavelló de Parlavà - 2017

Les actuacions al pavelló van consistir en la creació d'uns espais annexes a aquest, que tenen la finalitat d'acollir les activitats de petit format que es duguin a terme al municipi, així com per tenir un nou espai social on poder els veïns de Parlavà es puguin reunir, a més d'oferir un petit espai de bar.

Quan es va plantejar aquesta actuació, es volia crear un espai de dimensions proporcionades a les necessitats, integrat amb l'edifici existent, però que alhora fos un espai propi, amb uns acabats cuidats, en un espai de luxe des d'on es poden gaudir d'unes vistes úniques sobre el Montgrí.

La façana envidriada del nou espai ens permet connectar amb la geografia de l'Empordà, al mateix temps que participa en el nou espai enjardinat que envolta aquesta edificació.

 

Gossera comarcal - 2016

El programa de treball seguit a la gossera comarcal ha estat el d’arranjament integral de les edificacions existents per millorar-ne la salubritat, garantint la confortabilitat dels animals en custòdia. Tanmateix s’han reestructurat algunes divisions i departaments interiors, de manera que s’ha millorat les condicions de treball del personal encarregat de la gestió del centre i dels mateixos visitants.

 

Actuacions al Centre Especial de Treball Tramuntana

La gestió del Centre Tramuntana depèn del Consell Comarcal del Baix Empordà, per la qual cosa, des de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme es duu a terme el seguiment i l'assistència tècnica de les actuacions que s'hi realitzen. Les diferents intervencions han permès ampliar les instal·lacions del centre.

·  Col·locació de mòduls prefabricats - 2014

En aquesta intervenció, es va construir un nou menjador, que té una superfície d’uns 135 m2, una aula per al SOI dotada d’un despatx i dos nous banys, un per a nois i un per a noies, que donen servei a aquests nous espais. Així mateix, en aquesta intervenció, l’antic menjador es va reconvertir en dues aules de formació.

·  Condicionament antic magatzem per adaptar-hi les aules del SOI - 2015

Els treballs de condicionament i millora de les instal·lacions que ocupava l'antic magatzem, han permès garantir les condicions per instal·lar-hi el viver i l'aula del Servei d'Ocupació d'Inserció. Els diferents treballs han consistit en la substitució de la coberta existent, una nova instal·lació tèrmica i elèctrica, i la substitució de tancaments, paviments i fals sostre.

·  Adaptació accés principal al centre i reparació del porxo - 2020

Les obres han anat destinades a adequar, amb una rampa i l'eixamplament de l'entrada, l'espai d'accés per vianants, i a minimitzar les inundacions del centre produïdes per  l'entrada d'aigües provinents del carrer. A més, també s'ha reparat el porxo de l'edifici històric per evitar les filtracions d'aigua que s'hi produïen.