EAIA (Equip d'atenció a la infància i l'adolescència)

0

Equip que treballa per l’atenció i protecció de tots els menors de la comarca que són objecte de qualsevol forma de desemparament mitjançant tractament i seguiment de les seves famílies.

  • Suport i assessorament als professionals de la xarxa d’atenció social
  • Estudi interdisciplinari de la situació personal, familiar i de l’entorn del menor.
  • Propostes de les mesures de protecció

El treball amb les famílies i els infants es fa de forma coordinada amb altres professionals i entitats/institucions que treballen amb infants/adolescents.