SAF Servei d’atenció a la família (SOAF)

0

És un servei d'orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social que ofereix:

  • Atenció psicològica individual i/o familiar.
  • Grups psico-terapèutics de suport: contra la violència masclista, a potenciar les habilitats parentals i a infants i adolescents.
  • Suport al domicili d'atenció a famílies, amb treballadores familiars especialitzades en infància.