SIFE (Servei d'integració familiar en família extensa)

0

Servei que contempla les tasques derivades de la valoració i formació de la família extensa que vol acollir i la integració en aquesta del menor.

  • L’estudi, la valoració i preparació de les famílies extenses candidates ha acollir un menor.
  • L’acoblament del menor en la família extensa.
  • El seguiment posterior del menor d’acord amb les directrius de l’EAIA.
  • La formació de les famílies extenses acollidores.