SIS Servei d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

0

Servei que ofereix atenció socioeducativa a infants i adolescents, fora de l'horari escolar, per afavorir el seu desenvolupament personal mitjançant el treball individualitzat, grupal, en família, el treball en xarxa i amb la comunitat.