IGUALTAT

0

Programa d’assessorament tècnic destinat a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

  • Accions de sensibilització a ajuntaments, entitats i empreses de la comarca
  • Assessorament tècnic per a la redacció de Plans d’igualtat i protocol d'assetjament
  • Vetllar per prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe i qualsevol tipus de discriminació