PLACI (Pla d'acció comunitària inclusiva)

0

Programa d’acompanyament i assessorament tècnic per tal de generar itineraris i continguts d’acció que ajudin a definir la nova política social

  • Dissenyar i desplegar accions prioritàries consensuades pels agents socials de cada territori, en base a la diagnosi i els recursos existents, fomentant el treball en xarxa i el treball participatiu.