Servei d'acollida

0

El Servei d'Acollida Comarcal té per objectiu acollir a la nostra comarca les persones nouvingudes, per tal que tinguin major autonomia, garantir-los la igualtat d’oportunitats i donar-los suport en el seu procés d’inclusió, des de la normalització de la prestació de serveis, la cohesió social i la convivència.

Per assolir aquest objectiu promou una sèrie d’actuacions coordinades amb les diferents administracions, entitats i associacions del territori.

 

L’equip

L'equip està format per dues tècniques en polítiques migratòries i dues agent d’acollida que fan la primera acollida als municipis.

 

Qui ho pot sol·licitar i com?

MUNICIPIS

Qualsevol municipi del Baix Empordà pot sol·licitar alguna de les actuacions del Servei d’Acollida Comarcal a través del correu electrònic acollida@baixemporda.cat, o bé, trucant al 972 64 23 10 (ext. 262 o 280)

Les actuacions corresponents a la Formació per a professionals en matèria d’acollida i l’Observatori permanent de la immigració a la comarca s’ofereixen periòdicament a tota la comarca per igual.

 

PERSONES

Totes aquelles persones que vulguin iniciar un procés d’acollida i compleixin els següents requisits:

  • Persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i les retornades.
  • Que tinguin més de 16 anys
  • I disposin d’empadronament a un municipi del Baix Empordà

Cal que es posin en contacte amb el Servei d’Acollida Municipal o en el seu defecte amb el Padró, l’Oficina d’Atenció Ciutadana o els Serveis Socials del municipi i signin un document de consentiment per tal que les dades personals arribin al Servei d’Acollida Comarcal que es posarà en contacte amb la persona i la citarà per començar el seu procés.

Podeu trobar els formularis i documentació diversa en matèria d'immigració en el següent enllaç.

 

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA S1A

Servei que garanteix a les persones nouvingudes la informació, el suport i la formació bàsica per aconseguir un procés d’incorporació en el territori. El temps recomanat hauria de transcórrer entre l’empadronament i l’inici de l’acollida és d’un any, i el temps transcorregut entre la primera entrevista i el lliurament del certificat no hauria de superar el termini de dos anys. Tanmateix, s’atén qualsevol persona que estigui interessada a iniciar el seu itinerari d’acollida.

La ubicació física d’aquest servei es recomana que sigui al costat mateix del padró, ja que el procés d’acollida s’inicia quan la persona s’empadrona al municipi. Més avall, hi ha detallat la ubicació dels diferents serveis que tenim a la comarca.

El procediment que seguirà la persona nouvinguda un cop s’hagi empadronat, s’inicia amb la derivació al Servei de primera acollida on l’agent d’acollida li farà una primera entrevista de benvinguda i li farà entrega de tota la informació que li pugui ser necessària per iniciar els primers tràmits bàsics. A partir d’aquest primer contacte, se li dissenyarà un itinerari adaptat a les seves necessitats i se’l derivarà als diferents serveis especialitzats per tal de resoldre totes aquelles qüestions que calguin. Finalment, se l’informarà de les dates previstes de les sessions formatives existents al territori per tal de poder començar el seu procés d’integració.

A la comarca del Baix Empordà tenim diferents serveis de primera acollida a l’abast de la població nouvinguda. Aquests són:  

MUNICIPI

HORARI D’ATENCIÓ

UBICACIÓ SERVEI

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Dilluns de 9 a 14 h i dijous de 15.30 a 20 h

Centre cívic Vilartagues

CASTELL-PLATJA D’ARO

Dijous de 9 a 14 h

Centre Cívic Vicenç Bou

CALONGE – SANT ANTONI DE CALONGE

Dimecres de 9 a 14 h (quinzenalment)

Serveis Socials

PALAMÓS

Divendres de 9 a 14 h (quinzenalment)

Acció Social i Ciutadania

PALAFRUGELL

Divendres de 9 a 14 h

Serveis Socials

TORROELLA DE MONTGRÍ

Dijous de 9 a 14 h

Serveis Socials

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Dilluns de 9 a 14 h (quinzenalment)

Ajuntament Vell

LA RESTA DE MUNICIPIS

A demanda

Normalment a l’ajuntament

  

Per més informació sobre els serveis de primera acollida, clica aquí.

 

SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL

El servei de mediació intercultural actua com un pont per facilitar la relació comunicativa entre les persones nouvingudes, els professionals dels diferents àmbits socials (serveis socials, educació, laboral, sanitat...), les entitats i la societat d'acollida en general.

L'objectiu principal és afavorir la resolució de conflictes de tipus lingüístic i cultural que sovint es poden provocar quan hi ha un desconeixement de la manera de fer, els costums i les normes d’algunes cultures i ajudar a trobar un codi comú de diàleg. Es tracta d’un servei puntual i limitat. Els beneficis que pot aportar en un principi poden desaparèixer si se’n fa un ús excessiu.

Els requisits per sol·licitar aquest servei de mediació intercultural són que la persona en qüestió que necessita el recurs desconegui les llengües oficials del país, el català o el castellà, i que porti menys de tres anys vivint a Catalunya. En cas de portar més anys, s'ha de justificar molt bé les causes d'alt risc social del cas per necessitar el servei.

El Servei de Mediació Intercultural l'ha de sol·licitar el mateix professional interessat mitjançant el formulari https://goo.gl/forms/T6jNmXCCMpEipRKy1 que cal omplir amb suficient temps d’antelació que permeti fer les gestions pertinents (mínim una setmana)