El Baix Empordà amb Ucraïna

L’esclat de conflicte bèl·lic i l’inici de la invasió militar d’Ucraïna per part de Rússia el passat 24 de febrer ha provocat l’existència d’una afluència massiva de persones desplaçades procedents d’Ucraïna que s’han vist obligades a fugir del seu país.

Per donar resposta a les persones que arriben al Baix Empordà buscant refugi, el Consell Comarcal, amb coordinació amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de comarques gironines ha establert els primers circuits d’acollida i derivació en l’àmbit municipal.

Si ets una família acollidora o persona refugiada i esteu a un municipi del Baix Empordà, us informem on podeu adreçar-vos en cas que ho necessiteu:

  • Per empadronar-vos, dirigir-vos a l’oficina d’atenció al ciutadà del vostre Ajuntament
  • Per obtenir targeta sanitària, dirigir-vos al CAP de referència del vostre municipi.
  • Per escolaritzar un infant, dirigir-vos a l’escola municipal o l’oficina municipal d’escolarització del vostre municipi
  • Per a informació i orientació sobre els tràmits de protecció temporal o programa estatal de refugi podeu adreçar-vos al Servei d'Acollida Comarcal de Baix Empordà   clicant aquí o bé trucant als telèfons 972 64 23 10 (ext. 262 0 280), 689 452 240 o 618 023 313, o enviant un correu a acollida@baixemporda.cat

En tots els casos, cal aportar original del passaport de tota la unitat familiar (si és possible) i si es té alguna persona referent aquí que parli l'idioma.