OBSERVATORI DE VIOLÈNCIA MASCLISTA AL BAIX EMPORDÀ

 

La violència masclista es configura per una continuïtat de situacions en què interactuen cadascuna de les formes de violència masclista amb els diferents àmbits en què es produeixen. Es pot exercir de manera puntual o de manera reiterada.  S’entén que les diverses formes de violència masclista són també violència contra la dona quan s’exerceixin amb l’amenaça o la causació de violència física o psicològica contra el seu entorn afectiu, especialment contra els fills i filles o altres familiars, amb la voluntat d’afligir la dona.

L'Observatori de Violència Masclista del Baix Empordà és un repositori adreçat a entitats, administracions i ciutadania on trobaràs informació útil per a la prevenció, detecció, recuperació i atenció a les dones en tot el relacionat amb la violència masclista. 

Accedeix a l'Observatori de Violència Masclista