SAD (Servei d'ajuda a domicili)

És un servei d'atenció domiciliària adreçat a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

  • Suport amb la higiene i la cura personal, l’alimentació, el suport al seguiment mèdic i presa de la medicació, els desplaçaments, acompanyaments fora del domicili, etc.
  • Atenció i cura de la persona al domicili: suport per la neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar, rentar la roba i totes aquelles tasques que la persona dependent no pot realitzar.
  • També es treballa per a l’aprenentatge d’hàbits: afavorir la cura personal, el manteniment de la llar, la cura de menors o el foment de les pautes d’higiene, l’alimentació, etc.