SAD (Servei d'ajuda a domicili)

0

Servei d’atenció domiciliària, adreçat a les persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. El principal objectiu és mantenir a la persona al seu domicili i millorar la seva qualitat de vida.

  • QUÈ OFEREIX?

- Atenció i cura de la persona al domicili: suport amb la higiene i la cura personal, l’alimentació, el suport al seguiment mèdic i presa de la medicació, acompanyaments fora del domicili, etc.

- Atenció a les necessitats de la llar: suport per la neteja de la llar, fer el llit, el menjar, rentar la roba, etc.

- Treball per a l’aprenentatge d’hàbits: afavorir la cura personal, el manteniment de la llar, la cura de menors, pautes d’higiene, alimentació, etc.

  • QUI POT REBRE AQUEST SERVEI?
    S’adreça a persones que, de forma temporal o permanent, no poden realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

 

  • COM ACCEDIR-HI?
    A través del vostre EBAS de referència.