Xarxa d'Entitats Culturals

La Xarxa d'Entitats Culturals del Baix Empordà neix de la voluntat del Consell Comarcal d'establir espais de relació i ponts de comunicació amb les entitats culturals de la comarca, de caràcter no professional, a través d'accions d'assessorament, col·laboracions i difusió de les activitats culturals pròpies de les entitats adherides a la Xarxa.

Les entitats interessades a adherir-se a la Xarxa han de sol·licitar-ho a través de la seu electrònica del Consell Comarcal, prèvia presentació de la documentació que es relaciona en el Protocol. D'aquí se'n derivaran els convenis d'adhesió per poder iniciar un treball conjunt que permeti impulsar i potenciar la importància d'aquestes entitats en la vida cultural de la comarca.