Preus i sistema de cobrament del servei de transport escolar no obligatori - curs 2023-2024

02/08/2023

 

Ensenyament obligatori i segon cicle d’educació infantil: 

Alumnat escolaritzat dins el seu terme municipal o que fa un trencament de mapa escolar(*): 228,80 €/curs escolar.

A partir del segon fill usuari del servei: 114,40 €/curs escolar.

Aquest servei es cobra per avançat a través de domiciliació bancària, és import íntegre/curs escolar, independentment del nombre de dies d’ús del servei.

 

Els rebuts que es cobraran són:

114,40 € del 15 al 31 d'octubre de 2023

114,40 € del 15 al 31 de gener de 2024

 

A partir del segon fill usuari del servei:

57,20 € del 15 al 31 d'octubre de 2023

57,20 € del 15 al 31 de gener de 2024

 

Les sol·licituds posteriors al període d’inscripció d’aquest servei no tindran garantida la plaça de transport escolar; només es podrà optar al servei quan hi hagi places vacants. El Consell Comarcal del Baix Empordà obrirà una llista de reserves per ordre d’entrada d’aquestes sol·licituds.

 

(*) Els alumnes d’ensenyament obligatori que trenquen el mapa escolar

Aquest alumnat no té dret al transport, però podrà utilitzar-lo si hi ha suficients places lliures en els autocars de les rutes establertes. La llista d'alumnes amb plaça es publicarà a finals de setembre.

 

Els alumnes d’ensenyament de cursos postobligatoris (batxillerat o cicles formatius)

Aquest alumnat no té dret al transport, però podrà utilitzar-lo si hi ha suficients places lliures en els autocars de les rutes establertes. Tanmateix, hauran de pagar una quota per a la utilització del servei, és un import íntegre/curs escolar, independentment del nombre de dies d'ús del servei.  La llista d'alumnes amb plaça es publicarà a finals de setembre.

El preu d'aquest servei transport no obligatori per al curs 2023-2024 és de 246 €/curs escolar

 

Els rebuts que es cobraran són:

123 € del 15 al 31 d'octubre de 2023

123 € del 15 al 31 de gener de 2024

 

En ambdós casos, les quotes que no es satisfacin dins dels terminis establerts suposarà la pèrdua del dret a utilitzar el transport de forma indefinida. La seva plaça quedarà coberta per la primera persona de la llista de reserves.

Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies. Els deutes es tramitaran per la via de recaptació.