Preus i sistemes de cobrament del servei de menjador escolar no obligatori - curs 2022-2023

20/08/2021

PREUS

Alumnat fix                                                                                       6,33 €/menú

(utilitza el servei un mínim de 4 vegades/mes)                                     

Alumnat esporàdic                                                                            6,60 €/menú

(no fa ús del servei un mínim de 4 vegades/mes)      

 

SISTEMES DE COBRAMENT

A través de domiciliació bancària:

Aquesta modalitat és per a l'alumnat que utilitza el servei un mínim de 4 vegades al mes o és beneficiari d'un ajut econòmic individual de menjador.

El cobrament del servei es fa per avançat en funció dels dies marcats en la sol·licitud de menjador i es realitza entre el dia 1 i 10 de cada mes. Excepcionalment, el càrrec del rebut de setembre es realitzarà entre els dies 10 i 25 del mes.

A partir del dia 20 del mes següent al cobrament, es crea un rebut independent amb l'abonament o càrrec corresponent en funció dels dies reals d'ús del servei.

El retorn dels rebuts amb caràcter reincident ocasionarà la pèrdua del dret a utilitzar el menjador de forma indefinida.

Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies.

 

A través de tiquets:

Aquesta modalitat és per a l'alumnat esporàdic (no utilitza el servei un mínim de 4 vegades al mes) o per a aquell que no vulgui domiciliar el servei.

Haureu d'efectuar un dipòsit previ al CAIXER de CaixaBank per obtenir els tiquets i poder presentar-los al centre cada dia que l'infant es quedi a dinar. El caixer DISPENSA ELS TIQUETS DIRECTAMENT (mínim 1, màxim 9).

Podeu fer l'ingrés a través de:

  • La llibreta o targeta de CaixaBank
  • La targeta d'una altra entitat bancària (sense comissió)