Preus i sistemes de cobrament del servei de menjador escolar no obligatori - curs 2023-2024

09/08/2023

PREUS

ALUMNAT FIX (utilitza el servei un mínim de 4 vegades/mes)                                                                    

Menjadors amb durada espai migdia de 2,5 h                

La Branca, Dr. Arruga, El Rajaret, Empordanet, Joan de Margarit, Mas Clarà, El Rodonell, Les Gavarres, Pedra Dreta, Forallac, Torres Jonama M., Torres Jonama P., Quermany, Pedra Blanca, Puig Rodó, L'Estany i Francesc Cambó:

Preu menú dinar alumnat:  6,80 €/menú

 

Pere Rosselló, La Sínia, Llevantí de Mar, La Vila, Ardenya, Gaziel i Baldiri Reixach:

Preu menú dinar alumnat:   6,76 €/menú   

 

Menjadors amb durada espai migdia de 2 h 

Preu menú dinar alumnat:    6,54 €/menú

 

ALUMNAT ESPORÀDIC (no fa ús del servei un mínim de 4 vegades/mes)  

Preu menú dinar alumnat:  7,15 €/menú                                                                      

                 

SISTEMES DE COBRAMENT

A través de domiciliació bancària:

Aquesta modalitat és obligatòria per a l'alumnat beneficari d'un ajut econòmic individual de menjador. 

El cobrament es fa a mes vençut en funció dels dies d’ús del servei.

En el cas de sol·licitar el menú i no fer ús del servei, sense una causa justificada, aquest es cobra igualment.

El retorn dels rebuts amb caràcter reincident ocasionarà la pèrdua del dret a utilitzar el menjador de forma indefinida.

Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies

 

A través de tiquets:

Aquesta modalitat és per a l'alumnat esporàdic o que no vulgui domiciliar el servei.

Hauran d'efectuar un dipòsit previ al caixer de Caixabank.

Podeu fer l'ingrés a través de:

  • La llibreta o targeta de Caixabank
  • La targeta d'una altra entitat bancària (sense comissió)

El tiquet s'haurà de presentar el mateix dia que es vulgui fer ús del servei.

Els tiquets que es comprin només seran vàlids per al curs escolar vigent. En cas de no utilitzar-los abans de la finalització del curs, se'n perdrà l'import.

En tots dos sistemes de cobrament, els deutes es tramitaran per la via de recaptació.