Resolució sol·licituds ajut econòmic menjador escolar termini ordinari - Curs 2020-2021

09/09/2020

Aquest dimarts 8 de setembre hem publicat al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal la primera resolució de les sol·licituds d'ajut de menjador escolar en període ordinari per al curs 2020-2021. Podeu consultar el resultat a l'enllaç següent. Heu de fer la cerca amb els dígits del número 4 al número 7 del DNI/NIE de la persona que va tramitar la sol·licitud. https://baixemporda.eadministracio.cat/board.

La comunicació d'aquests ajuts també s'ha fet de manera individualitzada a les famílies, a través d'SMS. Les escoles han rebut la relació perquè la pugui penjar al tauler d'anuncis del centre.

A partir de l'1 d'octubre es torna a obrir la convocatòria per poder sol·licitar aquest ajut, amb la finalitat que les famílies que no l'heu demanada en període ordinari, ho pogueu fer a partir d'aquesta data.

Trobareu més informació AQUÍ