TEMPS DE MIGDIA EDUCATIU AL BAIX EMPORDÀ

ACTIVITATS I JORNADES CURS ESCOLAR 2023-2024El Consell Comarcal del Baix Empordà forma part de l'Aliança Educació 360, una iniciativa educativa, social i política que promou connectar els aprenentatges que es donen en els diferents temps, espais i recursos de dins i fora dels centres educatius. L'Educació 360 impulsa el treball en xarxa de tots els agents educatius d'un mateix territori, amb l'objectiu d'aconseguir l'equitat i de generar més i millors oportunitats educatives.

El curs 2020-2021 vam iniciar el repte de revisar i ampliar els objectius educatius del temps del migdia, el que anomenen el menjador escolar. Per això, des del Consell Comarcal vam impulsar el projecte TEMPS DE MIGDIA EDUCATIU AL BAIX EMPORDÀ, on infants, famílies, entitats, etc. vau poder dir-hi la vostra.

Ho vam fer amb el suport d'un Grup Motor, format per membres de la comunitat educativa de la comarca i de l'Aliança Educació 360.

Per iniciar el projecte es van portar a terme enquestes a famílies i alumnat de cicle superior amb la finalitat de donar una resposta conjunta a diverses qüestions: com millorem la coordinació dels agents implicats en el temps del migdia?. Com procurem que els objectius educatius siguin compartits i complementaris en el temps lectiu i en el temps del migdia?. Com capacitem les monitores i els monitors per fer bé la seva tasca?. Com donem més protagonisme als infants en les accions que promovem?

En aquest mateix apartat podeu consultar el resultat de les enquestes.

Per al nou curs escolar 2021-2022 el projecte continua vigent i s'incorporaran al grup motor de treball les empreses de menjador que presten el servei de migdia. L'objectiu és potenciar l'educació durant aquest espai i que les activitats que se'n derivin formin part del projecte educatiu de centre.

En relació amb aquest projecte neix, també, EL PEIX A L'ESCOLA, un projecte que portem a terme juntament amb l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal i que s'inicia a partir d'aquest nou curs escolar. Trobareu més informació dins de l'apartat del peix.