Habitatge

Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge
Ajuda a facilitar una llar a famílies en risc d'exclusió amb el programa «Reallotgem»

L’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal dona servei en matèria d'habitatge als ciutadans del nostre territori en funció de les seves necessitats. El Consell Comarcal ha establert convenis amb ajuntaments de la comarca, relatius a l’Oficina d’Habitatge, que ens permeten operar amb més eficàcia en els municipis. Aquests ajuntaments són: La Bisbal d’Empordà, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Palamós, Torroella de Montgrí-l’Estartit, Santa Cristina d’Aro i Ullà.

DESTINATARIS

Ciutadans de la comarca que busquin pis i persones propietàries d’habitatges desocupats.

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Les juntes, comunitats o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera, les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més.

Persones immigrades que volen reagrupar un familiar o bé han de renovar documents de residència.

A les persones propietàries de l'habitatge.

Persones que vulguin fer arranjaments del seu habitatge habitual i acollir-se als Fons Next Generation per a la millora de la sostenibilitat de les seves llars. 

Persones en risc de perdre el seu habitatge habitual. 

FUNCIONS

 • Assessorament i informació als usuaris.
  • Atenció a la ciutadania de manera presencial, (amb cita prèvia),telefònica o per correu @ de l’estat de les tramitacions dels usuaris i assessorament en funció de cada cas i derivació al servei que pertoqui, si s’escau. D’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’Habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge.
 • Borsa de mediació per al lloguer social
  • La Borsa actua de mediadora entre les persones propietàries i les llogateres, els dóna confiança i garanteix el bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i es cerca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.
 • Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge
  • El Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge té l'objectiu de donar atenció especialitzada a persones vulnerables en risc d'exclusió residencial, mitjançant lletrats contractats per la Diputació de Girona, per evitar que perdin l'habitatge principal.
  • La finalitat principal del servei és atendre persones amb problemes de pagament de l'habitatge principal i garantir la unitat d'actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, per tal de facilitar-los la proximitat al servei d'assessorament en l'àmbit de l'emergència residencial.
  • El servei es presta coordinadament amb l'oficina o servei d'habitatge de l'ens local, l'Ofideute, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i la Diputació de Girona, i compta amb la col·laboració dels Col·legis de l'Advocacia de Girona i Figueres-Alt Empordà.
 • Tramitació i gestió d’ajudes, prestacions i subvencions per l’habitatge.
  • Informar i valorar la situació de la unitat de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Segons el compliment de les bases de la convocatòria s’assigna una quantitat monetària fins el preu considerat de “lloguer just”.
  • Informar, també, en situacions de vulnerabilitat de les prestacions per afrontar situacions d’especial urgència per deutes de lloguer, deutes hipotecaris i pèrdua d’habitatge a causa d’un procés de desnonament.
 • Cèdules d’habitabilitat d’habitatges usats.
  • L’objectiu d’aquestes és garantir la transmissió dels habitatges en bon estat i detectar usos anòmals d’aquests.
  • La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent.
 • Rehabilitació d’edificis i habitatges.
  • La subvenció consisteix en un pagament a fons perdut d’un percentatge de les obres amb topall màxim, amb la finalitat de vetllar per el manteniment dels edificis i promoure l’adaptació dels espais comuns per a qualsevol persona, fomentar l’estalvi energètic i la conservació.
 • Rehabilitació d'edificis i habitatges en el marc dels Fons Nex Generation
  • La subvenció consisteix en uns Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.
  • Els Fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d'habitatges redueixin un mínim  del consum d'energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.
 • Obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans.
  • Es tracta d’una subvenció per a persones grans majors de 65 anys que acrediten no tenir prou autonomia per realitzar activitats d’higiene, alimentació o mobilitat.
  • Les actuacions subvencionades són: la substitució de banyera per plat de dutxa, adaptació per la banyera, canvi d’aixetes, substitució o adaptació de wc, lavabo, mirall, bidet, tractament antilliscant de paviments, col·locació d’ajudes tècniques, tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per elèctrica, aigüera en mal estat, nevera, tiradors a mobiliari, reforç d’il·luminació a zones de treball, ampliació o canvi de gir de porta, anivellament de paviments d’interior a exterior, instal·lació d’escalfador elèctric, endolls i punts de llum, modificació ubicació del telèfon, col·locació de limitador de potència i altres tipus d’arranjaments.
 • Informes d’adequació d’habitatges.
  • Gestionar la totalitat del tràmit relacionat amb els informes d’adequació dels habitatges des de la recollida de la sol·licitud fins a la tramesa mitjançant EACAT al Departament d’Immigració.
  • Els informes d’estrangeria d’adequació de l’habitatge serveixen per acreditar la idoneïtat de l’habitatge en el procés d’obtenció d’una autorització de residència per reagrupar un familiar.

DADES DE CONTACTE

Responsable de l’Àrea: Eva Agudo Dalmau

Correu electrònic: habitatge@baixemporda.cat

Telèfon: 972 64 23 10

Adreça: C.Tarongers, 12, 17100 - La Bisbal d'Empordà

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Amb cita prèvia


Concedida, per part de la Diputació de Girona, la Subvenció a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 2023: 5 deshumidificadors, 3 radiadors, dotada amb 1700€.

 Concedida, per part de la Diputació de Girona, la Subvenció per a la gestió de les Polítiques Socials d'Habitatge en l'àmbit comarcal 2023: dotada amb 18.000,00€.


Propostes, suggeriments i opinions:

Comentaris