Cercador de cèdules d'habitabilitat

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i els metres quadrats útils que té l’habitatge podeu fer la consulta per número de cèdula o amb la referència cadastral.