Ajuts per a la rehabilitació d’edificis, d’habitatges i per al Llibre de l’Edifici

04/04/2022

El dilluns 28 de març es va publicar al DOGC la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis, d’habitatges i per al Llibre de l’Edifici, incloses als fons europeus Next Generation.


Es podran començar a sol·licitar a partir de 20 dies de l’esmentada publicació, segons el programa a que correspongui i fins a 31 de desembre de 2022.

- El Programa 3 contempla els Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars) i per a formular la sol·licitud, caldrà prèviament un informe d’idoneïtat administrativa emès per part del col·legi d’administradors de finques i l’informe d’idoneïtat tècnica emès pel col·legi professional tècnic. Es podran presentar sol.licituds a partir del 27 d’abril de 2022.

- El Programa 4 contempla els Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Es podran presentar les sol.licituds a partir de l’11 de maig de 2022.

- El Programa 5 contempla els Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Es podran presentar les sol.licituds a partir del 25 de maig de 2022.

L’enllaç següent correspon a la informació dels ajuts: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

L’Àrea d’Habitatge del Consell Comarcal és un punt d’informació per a la ciutadania, juntament amb les oficines tècniques de rehabilitació. I prestarà la informació als Serveis Municipals d’Habitatge i al mateix Consell Comarcal amb cita prèvia.

Es pot concertar la cita prèvia al següent enllaç: https://baixemporda.eadministracio.cat/citaprevia.1