Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges

0

Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica. Els programes oberts actualment per a la rehabilitació d'edificis són els següents:

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars). Del 23 de maig de 2022 fins al 30 de juny de 2024 o fins exhauriment dels fons: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatgesDel 7 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2024 o fins exhauriment dels fons: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2