Oportunitats de finançament europeu en l’àmbit de l’habitatge, la rehabilitació i l’arquitectura

0

En aquest apartat trobareu una selecció de convocatòries, premis i projectes d’èxit relacionats amb l’habitatge, la rehabilitació sostenible i l’arquitectura, per uns habitatges més verds, resilients i comfortables.   

MECANISME DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

- Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar 

L’Agència d’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels següents programes: 

  • Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici 
  • Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges 
  • Programa 5: Ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació 

L’objectiu d’aquestes subvencions és el finançament d’obres de millora acreditada de l’eficiència energètica d’edificis residencials i d’habitatges. 

Queden excloses d’aquesta convocatòria les actuacions que afectin els àmbits territorials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que tindran una convocatòria pròpia. 

Termini: 20 dies pel programa 3, 30 dies pel programa 4 i 40 dies pel programa 5, a comptar a partir del 29 de març de 2022. Pressupost: 57.475.365 €

Més informació

- Ajuts per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública per a entitats locals 

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és la rehabilitació d’edificis públics, la titularitat dels quals correspongui a Entitats locals i que estiguin destinats a un ús públic. Les actuacions hauran d’estar destinades a la millora de l’eficiència energètica, la millora a la sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat, l’habitabilitat o la millora en la conservació dels edificis. 

Termini: 45 dies naturals per a les actuacions de la Línia 1 i 90 dies naturals per a les actuacions de la Línia 2 a comptar a partir del 12 de març de 2022. Pressupost: 600 M € 

Més informació 

- Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis de poblacions de menys de 5.000 habitants 

També en l’àmbit de l'eficiència energètica, aquests ajuts destinats a la rehabilitació d’edificis de poblacions de menys de 5.000 habitants, poden beneficiar al sector públic, privat i també a particulars.   

Termini: Fins el 31 de desembre de 2023 (o fins a esgotar pressupost). Pressupost: 5.574.330 € 

Més informació

 

Tota la informació a https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220405-monografic-habitatge