Oficina Comarcal de Consum

PERSONES DESTINATÀRIES

Les persones consumidores i usuàries són aquelles persones físiques o jurídiques que han adquirit un bé o han contractat un servei en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

A partir de l'1 d'abril de 2015 es consideren també persones consumidores i usuàries les persones físiques empresàries que estiguin dins del règim especial de treballadors autònoms, i les persones jurídiques que tinguin consideració de microempreses, en quant a les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics (serveis bàsics: subministraments de llum, d'aigua, de gas, de telèfon i Internet, serveis de transport, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i assegurances).

 

FUNCIONS 

  • Rep i tramita queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i usuàries.
  • Informa, orienta i assessora a les persones consumidores i usuàries sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
  • Gestiona les reclamacions per mitjà de la mediació, d'acord amb el Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
  • Gestiona les reclamacions per mitjà de l'arbitratge de consum, d'acord amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, i el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

 

NORMATIVA

  • Llei 22/2010, del 20 de novembre, del Codi de Consum de Catalunya.
  • Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
  • DECRET 261/2019, de 10 de desembre, de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
  • Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.
  • Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

 

DADES DE CONTACTE

Responsable tècnic: Carme Huguet Casals

Correu electrònic: consum@baixemporda.cat 

Telèfon: 972 642 310

Adreça: Plaça Joan Carreras Dagas, 4 17100 La Bisbal d'Empordà.

 

 

 

 

Comentaris